მსოფლიო დრო
ონლაინ ტელევიზია
შემოგვიერთდით
 • Televiziebiმსოფლიო დრო

  მსოფლიო კოორდინირებული დრო

  ეს არის მაღალი სიზუსტის ატომური დროის სტანდარტი, სამოქალაქო დროის საფუძველი. ატომური დროისგან განსხვავდება წამის მთელი ოდენობით, ხოლო UT1-სგან წილადი ოდენობით.

  UTC შემოღებულ იქნა მოძველებული გრინვიჩის შუალედური დროის (GMT) ნაცვლად. დროის ახალი საზომი UTC შემოღებულ იქნა, GMT საზომის არათანაბარობის გამო, რაც გამოწვეული იყო დედამიწის დღე-ღამური ბრუნვით. UTC საზომი დაფუძნებულია ატომური დროის თანაბარ საზომზე (TAI) და უფრო მოსახერხებელია სამოქალაქო მოხმარებისთვის.

  იმის გამო, რომ UTC-სა და UT1-ს შორის სხვაობა არ აღემატება 0,9 წმ-ს, შესაძლებელი უფრო ფართო გაგების ტერმინის ხმარება - მსოფლიო დრო (UT), თუ რა თქმა უნდა მაღალი სიზუსტის საჭიროება არ არსებობს.

  თანამედრო ყოფაში, როდესაც წამის წილადი ოდენობა უმნიშვნელოა, გრინვიჩის შუალედური დრო (GMT) შეიძლება განვიხილოთ UTC-ის ან UT1-ის ექვივალენტად.

  სხვა შემთხვევაში, როდესაც UTC-სა და UT1-ს შორის სხვაობა არსებითია, გრინვიჩის შუალედური დროის (GMT) გამოყენებას ერიდებიან. აღსანიშნავია, რომ UTC დრო არ იცვლება ზამთარ-ზაფხულობით.